Condicións Xerais de Venda

GHO AHK SPRL (0699.562.515) realiza estes termos e condicións. O asento está situado BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM en diante chamado GHO AHK SPRL e, por outra banda, por calquera ou persoa xurídica que desexe facer unha compra a través do sitio web GHO AHK SPRL en diante denominado "o comprador".

Obxecto:

o actuais condicións de venda teñen como obxectivo definir as relacións contractuais entre GHO AHK SPRL e o comprador e as condicións aplicables a calquera compra realizada a través de GHO AHK SPRL, xa sexa o comprador un profesional ou un consumidor. A adquisición dun ben ou servizo a través do presente sitio implica a aceptación sen reserva por parte do comprador destas condicións de venda. Estes condicións de venda prevalecerá sobre calquera outra condición xeral ou especial non aprobada expresamente por GHO AHK SPRL. GHO AHK SPRL resérvase o dereito de modificar as súas condicións de venda en calquera momento. Neste caso, as condicións aplicables serán as vixentes na data do pedido polo comprador. Características dos bens e servizos ofrecidos: os produtos e servizos ofrecidos son os que figuran no catálogo publicado en GHO AHK SPRL. Estes produtos e servizos ofrécense dentro dos límites das existencias dispoñibles. Cada produto vai acompañado dunha descrición elaborada polo provedor. As fotografías do catálogo son o máis fieis posibles pero non poden garantir unha perfecta semellanza co produto ofrecido, especialmente no que se refire ás cores.

Prezos:

Os prezos do catálogo son prezos con IVE incluído, tendo en conta o IVE aplicable o día do pedido; PARA BÉLXICA, PARA OUTROS PAÍSES, OS PREZOS NON ESTÁN IMPOSTOS, calquera cambio na taxa pode reflectirse no prezo dos produtos ou servizos.

GHO AHK SPRL resérvase o dereito de modificar os seus prezos en calquera momento, sempre que o prezo que figure no catálogo o día do pedido será o único aplicable ao comprador.

Os prezos indicados inclúen "ou non" os custos de procesamento, transporte e entrega de pedidos sempre que teñan lugar nas áreas xeográficas que se indican a continuación.

Pedidos:

O comprador que queira mercar un produto ou un servizo debe:

  • cubrir o formulario de identificación no que indicará todos os datos solicitados ou dar o seu número de cliente se o ten;
  • enche o formulario de solicitude en liña dando todas as referencias dos produtos ou servizos seleccionados;
  • valida o teu pedido despois de comprobalo;
  • realizar o pagamento nas condicións prescritas;
  • confirma o teu pedido e pago.

A confirmación do pedido implica a aceptación destas condicións de venda, o recoñecemento de ter perfecto coñecemento e a renuncia ás súas propias condicións de compra ou outras condicións.

Todos os datos proporcionados e a confirmación rexistrada valerán a proba da transacción. A confirmación paga a pena asinar e aceptar as transaccións. O vendedor comunicará por correo electrónico a confirmación do pedido rexistrado.

Retracción:

Os compradores, non profesionais, benefícianse dun período de retirada de 14 días desde a entrega do pedido para devolver o produto ao vendedor para o seu cambio ou reembolso sen penalización, coa excepción dos custos de devolución. Se a entrega non se realiza nun prazo de 30 días, o comprador ten dereito a cancelar a compra e deberá reembolsarse a totalidade do pagamento na mesma tarxeta utilizada para o pago).

Termos de pago:

O prezo débese ao realizar o pedido. Os pagamentos realizaranse con tarxeta de crédito; realizaranse a través do sistema PAY PAL seguro que utiliza o protocolo SSL "Secure Socket Layer" para que a información transmitida sexa cifrada por un software e que ningún terceiro poida tomar nota dela durante o transporte na rede. A conta do comprador só se cobrará cando se envíen os produtos ou servizos dispoñibles e a cantidade de produtos ou servizos enviados ou descargados. A petición do comprador, enviaráselle unha factura en papel con IVE.

Entregas:

As entregas realízanse ao enderezo indicado no formulario de pedido que só pode estar na zona xeográfica acordada. Os riscos son responsabilidade do comprador desde o momento en que os produtos abandonaron as instalacións de GHO AHK SPRL. En caso de danos durante o transporte, a protesta razoada deberá presentarse ao transportista dentro dos tres días seguintes á entrega. Os prazos de entrega son só orientativos; se superan os trinta días desde o pedido, pódese rescindir o contrato de venda e reembolsarlle ao comprador.

Garantía:

Todos os produtos subministrados polo vendedor benefícianse da garantía legal prevista nos artigos 1641 e seguintes do Código Civil.

Responsabilidade:

En caso de non conformidade dun produto vendido, este poderá ser devolto ao vendedor que o retomará, o cambiará ou o devolverá.

Todas as reclamacións, solicitudes de cambio ou reembolso deberán realizarse por correo ao seguinte enderezo: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM dentro dos trinta días seguintes á entrega.

Propiedade Intelectual:

Todos os elementos do sitio web de GHO AHK SPRL son e seguen sendo propiedade intelectual e exclusiva de GHO AHK SPRL.

Ninguén está autorizado a reproducir, explotar, retransmitir ou utilizar para calquera propósito, incluso parcialmente, elementos do sitio que son software, visual ou sonoro.

Calquera ligazón simple ou hipertexto está estrictamente prohibido sen o consentimento expreso e por escrito de GHO AHK SPRL.

Datos persoais:

De conformidade coa lei relativa aos ordenadores, ficheiros e liberdades do 6 de xaneiro de 1978, a información de carácter persoal relativa aos compradores pode ser obxecto de tratamento automatizado. GHO AHK SPRL resérvase o dereito de recoller información sobre os compradores, incluíndo o uso de cookies e, se o desexa, de transmitir aos socios comerciais a información recollida. Os compradores poden opoñerse á divulgación dos seus datos mediante notificación GHO AHK SPRL. Do mesmo xeito, os usuarios teñen dereito a acceder e rectificar os datos que os conciernen, de acordo coa lei do 6 de xaneiro de 1978.

Arquivamento - Proba:

GHO AHK SPRL arquivará as ordes de compra e as facturas nun soporte fiable e duradeiro que constitúe unha copia fiel de acordo co establecido no artigo 1348 do Código Civil.

Os rexistros informatizados de GHO AHK SPRL serán considerados polas partes como proba de comunicacións, pedidos, pagos e transaccións entre as partes.

Contencioso:

As actuais condicións de venda en liña están suxeitas á lei belga.

En caso de disputa, a xurisdición atribúese aos xulgados competentes de Bruxelas 1000 BÉLXICA, sen prexuízo da pluralidade de acusados ​​ou da reclamación de garantía.

Sinatura:

Thierry REMY:

Representante legal